PITATAKIA

TVC


PRODUCTION: YETI PICTURES
DESIGN/ANIMATION: Thanos Kagkalos,Tony Zagoraios

TVC for a greek snack.
BEHANCE | PATREON | IG | FB | VIMEO